Auditor intern în sectorul public
 /  Auditor intern în sectorul public

Auditor intern în sectorul public

 • Denumire curs:

  • Auditor intern în sectorul public;

  Durata cursului:

  • 32 ore;

  Tip curs:

  • Cursuri autorizate ANC;

  Pregătire:

  • Studii superioare;

  Descriere curs:

  • Cursul se adresează: auditorilor interni; managerilor; membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării SCM; responsabililor cu gestionarea riscurilor; asistentului responsabililor cu administrarea riscurilor; membrilor echipei de gestionare a riscurilor (EGR), secretarilor comisiilor de monitorizare, masteranzilor şi tuturor celor care sunt implicați în implementarea sistemului de control intern.
  • Managementului general îi revine responsabilitatea implementării Sistemului de control intern/managerial – SCM în entităţile publice, în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern, republicat.