Programul academic

Studii de licență – specializarea „Drept”

Planul de învățământ

Semestrul 1

 • Teoria generală a dreptului
 • Drept civil. Partea generală
 • Drept constituţional şi instituţii publice I
 • Engleză juridică I. Introducere.
 • Logică juridică
 • Istoria statului și dreptului românesc

Semestrul 2

 • Drept civil (Persoanele)
 • Drept constituţional şi instituţii publice II
 • Protecţia internaţională a drepturilor omului
 • Deontologie juridică
 • Drept roman
 • Engleză juridică II. Sistemul juridic britanic.
 • Sociologie juridică

Semestrul 3

 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept penal general I
 • Drept administrativ  I
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Drept internaţional public
 • Engleză juridică III. Limbaj juridic pentru profesioniştii dreptului.
 • Bazele informaticii

Semestrul 4

 • Drept civil.Teoria generală a obligaţiilor
 • Drept penal general II
 • Drept administrativ II
 • Dreptul mediului
 • Engleză juridică IV. Sistemul juridic american
 • Drept financiar
 • Ştiinţa administraţiei

Semestrul 5

 • Drept civil (Contracte speciale)
 • Drept penal special I
 • Drept procesual penal I
 • Drept procesual civil I
 • Justiție restaurativă și medierea conflictelor
 • Criminologie
 • Dreptul familiei. Căsătoria

Semestrul 6

 • Drept civil. Succesiuni
 • Drept penal special II
 • Drept procesual penal II
 • Drept procesual civil II
 • Dreptul asigurărilor
 • Dreptul familiei.  Rudenia
 • Drept execuţional civil

Semestrul 7

 • Drept comercial I
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale I
 • Drept internaţional privat
 • Criminalistică
 • Drept funciar şi cadastru român
 • Proceduri civile speciale

Semestrul 8

 • Drept comercial II
 • Dreptul comerţului internaţional
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale II
 • Dreptul european al concurenţei
 • Politologie
 • Practică de specialitate

Studii de master – specializarea „Proceduri judiciare și profesii liberale”

Planul de învățământ

Semestrul 1

 • Organizarea profesiilor juridice liberale şi procedurile acestora I
 • Jurisdicţii pentru minori şi familie
 • Adevăr şi valoare în teoria şi practica dreptului
 • Proceduri civile şi comerciale speciale aprofundate
 • Practică de specialitate

Semestrul 2

 • Proceduri judiciare în sistemul instituţional al Uniunii Europene
 • Jurisdicţii speciale în sistemul de drept românesc
 • Organizarea profesiilor juridice liberale şi procedurile acestora II
 • Proceduri alternative de soluţionare a litigiilor
 • Cercetare în vederea elaborării lucrării de disertaţie