Cadre didactice

1. PROF. UNIV. DR. CAMELIA STANCIU

Mail: cameliastanciu.psy@gmail.com

Domeniide interes: Psihologieclinică, Psihoterapie sistemică şi sistemic-strategică de cuplu şi familie, Psihologie educaţională, Managementul calităţii învăţământului.

 
2.  

PROF.UNIV. DR. MIHAELA STOICA

mail: mstoica96@yahoo.com

Domenii de interes: Psihologia muncii, Psihologie organizaţională și managerială, Managementul resurselor umane; Analiză existențială și logoterapie, Psihoterapie sistemică de familie şi de cuplu.

 
3.  

PROF.UNIV. DR. ELENA – ADRIANA TOMULEŢIU

Mail: adriana.tomuletiu@gmail.com

Domenii de interes: Pedagogie, Psihologia educației, Educația adulților, Psihopedagogia creativității, Psihologie socială, Sociologie, Managementul proiectelor.

 

 
4.  

CONF.UNIV. DR. SPERANŢA POPESCU

Mail: speranta.psy@gmail.com

Domenii de interes: Examinarea clinică şi proiectivă a adultului şi copilului; Psihoterapia sistemic-strategică individuală, de familie şi cuplu, Psihologia clinică.

 
5. CONF. UNIV. DR. ADELA MORARU

Mail: moraruadela@gmail.com

Domenii de interes: Psihologi ecognitivă, Psihologie clinică, Psihologia personalității, Neuroștiințe, Inteligența emoțională, Educație parentală, Psihologia religiei.

 
6. LECT. UNIV. DR. CORNELIA MOLDOVAN

Mail: didinamold@hotmail.com

Domeniide interes: Ştiinţe cognitive, Neuroştiinţe, Psiholingvistică.

 
7. LECT. UNIV. DR. ANDREI COTRUŞ

Mail: andrei.cotrus@gmail.com

Domeniide interes: Psihopedagogie specială, Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, Psihologie clinică, Psihologia muncii şi organizaţională.

 
8. ASIST. UNIV. DR. ANCA NEMEŞ

Mail: a.m.nemes@gmail.com

Domeniide interes: Psiholingvistică, Psihoistorie, Psihologia creativităţii, Limba română ca limbă străină, Civism.

 
9. ASIST. UNIV. DR. GABRIELA MAN

Mail: psih.mangabriela@gmail.com

Domeniide interes: Psihologia dezvoltării umane (în special dezvoltarea la vârstele avansate), Psihoterapie, Psihopatologie.

10. ASIST. UNIV. DRD. ADELA ANTONELA ŞERB

Mail: serb_adela@yahoo.com

Domenii de interes: Psihologie clinică, Psihologie industrială, Psihologie şcolară.