Facultatea de Medicină Dentară
 /  Facultatea de Medicină Dentară

„Medicina dentară” are o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii studenţilor și constă în promovarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe subiectul învăţării, adaptat la cerinţele europene privind medicina dentară, orientat pragmatic către nevoile reale ale societăţii şi priorităţile actuale ale educaţiei.

Medicină dentară vizează următoarele obiective principale:

  • formarea iniţială pentru profesie a studenţilor, în vederea dobândirii competenţelor necesare pentru a putea profesa ca medic stomatolog;
  • formarea continuă a studenţilor, prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin programe de studii universitare de masterat;
  • cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor medicale, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare ale procesului de învăţământ şi cu standardele educaţionale şi perspectivele de evoluţie a învăţământului medical pe plan naţional şi european.

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș s-a înființat în anul 2017. Programul de studii a fost autorizat prin H.G. nr. 615/2017 şi are misiunea de a forma profesionişti în acest domeniu.

Ideea înfiinţării Facultăţii de Medicină Dentară a fost determinată atât de vechile tradiţii cultural-ştiinţifice ale urbei noastre, cât şi de existenţa, încă din anul 1992, a Şcolii Postliceale de Tehnică Dentară „Dimitrie Cantemir”, care ulterior a fost autorizată pentru formarea asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de farmacie.

Facultatea dispune de o puternică bază materială, necesarul de laboratoare şi spaţii de practică fiind asigurat pentru un ciclu complet de studii şi de un valoros colectiv didactic. În etapa următoare, obiectivele investiţionale cuprind printre altele, construirea unei clinici stomatologice în Campusul „Dimitrie Cantemir”.

 

Domeniul de licenţă: Sănătate

Specializări: Medicină dentară

Durata studiilor: 6 ani, curs de zi

Titlul academic: Medic dentist