Astazi, în lumea în care trăim, dreptul vibrează în toate aspectele vieții.

Mesajul Decanului:

Dacă înțelegi logica dreptului, poți să înțelegi întreaga structură a societății.

Și dacă poți să înțelegi lumea, poți să o schimbi.

Iar dacă poți să o schimbi, poți să o stăpânești.

Despre noi

 

Facultatea de Drept, din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș, s-a înființat în anul 1991, fiind prima Facultate de Drept fondațională din Transilvania și a doua din țară. Facultatea de Drept a fost acreditată prin Legea nr. 136/2005 şi are misiunea de a forma profesionişti în domeniul ştiinţelor juridice, la standarde internaţionale.

În cei 26 de ani de la întemeiere, Facultatea de Drept și-a construit o echipă puternică de cadre didactice, care sunt nu doar excelenți teoreticieni și cercetători ai fenomenului juridic, ci – în majoritatea lor – sunt și profesioniști ai dreptului, cu vastă experiență și prestigiu recunoscut în domeniile lor de activitate.

Studenții Facultății de Drept sunt tratați ca membri ai familiei academice „Dimitrie Cantemir”, iar procesul educațional se bazează pe echilibrul dintre teorie și practică. Atât studenții de la specializarea „Drept”, cât și masteranzii de la specializarea „Proceduri judiciare și profesii liberale” sunt încurajați și motivați să învețe să aplice cunoștințele dobândite în viața profesională și, totodată, să exploreze în profunzime subtilitățile dreptului, prin implicarea în cercetarea științifică.

Cursurile și seminariile au un pronunțat caracter aplicativ, stimulează gândirea critică și independentă a studenților și îi implică pe aceștia în propriul lor proces de formare intelectuală și umană. Încurajăm confruntările de idei și discuțiile deschise, iar studenții noștri se angajează activ în dezbateri de spețe, simulări de procese, proceduri arbitrale și sesiuni de mediere, jocuri de roluri și alte metode moderne de învățare.

În lumea contemporană, studiile interdisciplinare/transdisciplinare sunt considerate cheia revigorării tuturor domeniilor cunoașterii și culturii umane. Facultatea de Drept din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș oferă studenților săi numeroase zone de contact cu alte domenii științifice, precum: sociologia, psihologia, filosofia, etica, știința administrației, informatica, științele economice, politologia, relațiile internaționale și altele.

Spațiu educațional

 

Infrastructura de care dispune Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş şi, în cadrul acesteia, Facultatea de Drept, este reprezentată prin: laboratorul de criminalistică, laboratorul de informatică, Internet, Intranet şi biblioteca virtuală, sălile de curs şi de seminar moderne, dotate cu videoproiectoare şi reţea didactică computerizată.

Biblioteca „Serafim Duicu” are un bogat fond de carte juridică și reviste de specialitate.

În Campusul universitar, accesul la internet wireless este gratuit.

Campusul dispune de parcare proprie păzită, teren de sport cu gazon artificial și nocturnă, săli de sport și kinetoterapie, spații de relaxare, cabinet medical, cabinet de consiliere vocațională, bufet de incintă etc.

Studenții care nu sunt din Tîrgu-Mureș pot locui, pe durata studiilor, în Căminul studențesc „Dimitrie Cantemir”, unde dispun – pe lângă mobilierul și dotările specifice, noi și moderne, de televiziune prin cablu și conexiune permanentă la internet.

Toate acestea și multe alte facilități și dotări oferă condiţii optime organizării învăţământului. Întreaga infrastructură facilitează accesul studenţilor la suporturi de curs și seminar în format electronic și tipărit, note de curs, sinteze, teste de autoevaluare, pregătirea examenelor prin intermediul platformei eLearning.