Cadre didactice

 • Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă
 • Prof. univ. dr. Brînduşa Gorea
 • Conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană
 • Conf. univ. dr. Valentin Florin Ciotea
 • Conf. univ. dr. Doina David
 • Conf. univ. dr. Oliviu Puie
 • Lect. univ. dr. Călin Florea
 • Lect. univ. dr. Ribana Conț
 • Lect. univ. dr. Natalia Saharov
 • Lect. univ. dr. Oana Voica Nagy
 • Lect. univ. dr. Ioana Raluca Toncean-Luieran
 • Lect. univ. dr. Anca Maria Slev
 • Asist. univ. drd. Cecilia Șulea
 • Asist. univ. drd. Andrei Murgu
 • Dr. Ioan Gârbuleț – cadru didactic asociat
 • Dr. Nelu Dorinel Popa – cadru didactic asociat

Conducerea facultății

DECAN

 

Prof. univ. dr. BRÎNDUȘA GOREA

Telefon: +40 365 801 822       Email: brindusagorea@yahoo.com

Audienţe: Marți, orele 1400-1500, Platforma Microsoft Teams

PRODECAN RESPONSABIL CU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI SECTRETAR ȘTIINȚIFIC

 

Lect. univ. dr. IOANA TONCEAN-LUIERAN

Telefon: +40 365 801 822

Email: tonceanioana@yahoo.com

Audienţe: Marți, orele 1400-1500, Platforma Microsoft Teams

PRODECAN RESPONSABIL CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ

 

Lect. univ. dr. OANA VOICA NAGY

Telefon: +40 365 801 822   Email: gugaoana@yahoo.com

Audienţe: Marți, orele 1400-1500, Platforma Microsoft Teams

CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT

 

 • Prof. univ. dr. BRÎNDUȘA GOREA – președinte
 • Lector univ. dr. IOANA RALUCA TONCEAN-LUIEREAN – membru
 • Lector univ. dr. OANA VOICA NAGY– membru
 • SANTA DORINA, anul IV, reprezentantul studenților în Consiliul Facultății de Drept

COORDONATOR ERASMUS PENTRU FACULTATEA DE DREPT:

 

Lect. univ. dr.  ANCA MARIA SLEV

-Telefon: +40 365 801 822       -Email: ancampl@yahoo.com

Secretariat

  Secretariatul are în responsabilitate documentele şcolare universitare: registre matricole, cataloage, centralizatoare de note, carnete de note, legitimații de student şi, în general, toate documentele referitoare la şcolarizare: foi matricole, suplimente la diplomă, adeverinţe, înregistrarea cererilor adresate conducerii etc.

 • Secretarul Facultății de Drept: Anișoara Fărcaș

-Campus Cantemir, Sala B.22

-Program de lucru cu publicul: Luni-vineri, orele 800-1600

-Telefon: +40 365 801 822

-E-mail: drept@cantemir.ro

 • Secretarul general al Universității: Monica Văidean

-Campus Cantemir, Sala B.14

-Program de lucru cu publicul: Luni-vineri, orele 800-1600

-Telefon: +40-365-401.127

-E-mail: universitate@cantemir.ro