Cercetare științifică

Activitatea de cercetare a corpului profesoral

Cadrele didactice ale Facultății de Drept din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș sunt activ și permanent implicate în activitatea de cercetare. Rezultatele și realizările noastre științifice sunt vizibile și recunoscute pe plan național și internațional. Sintetic, profesorii noștri au elaborat și publicat:

  • Circa 200 de cărți (tratate, cursuri universitare, monografii etc.) și capitole din cărți publicate la edituri din România (Editura Academiei Române, Universul Juridic, CH Beck, University Press, Risoprint, Zethus, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași etc.);
  • Capitole în cărți apărute în străinătate, la edituri de mare prestigiu, precum Cambridge Scholars Publishing, Società Editrice il Mulino di Bologna sau Éditions Universitaires Européennes (Saarbrucken, Germania);
  • Aproximativ 450 de articole și studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională sau națională, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanță;
  • Peste 250 de comunicări științifice prezentate la conferințe, simpozioane, mese rotunde și alte manifestări științifice din țară și din străinătate.

De asemenea, cadrele didactice ale Facultății de Drept au fost implicate, de-a lungul timpului, în numeroase proiecte internaţionale de cercetare, dezvoltare și inovare, obţinute prin competiţie, pe bază de contract sau grant – în calitate de directori de proiect, experți sau membri în echipa de cercetare.

Simpozionul Științific anual al Universității – secțiunea Drept

Organizarea unui Simpozion Științific al Universității a devenit o tradiție, la puțin timp după înființarea instituției noastre de învățământ superior. An de an, profesori și cercetători se reunesc la acest eveniment de anvergură, pentru a-și comunica rezultatele cercetărilor cele mai recente, a face schimb de opinii și a dezbate chestiunile de actualitate din sfera lor de interes științific.

În cadrul Simpozionului, Facultatea de Drept găzduiește o secțiune dedicată cercetărilor juridice și interdisciplinare. O parte dintre comunicările științifice prezentate la secțiunea „Drept” sunt publicate în Academica Science Journal – Juridica Series (link către pagina dedicată).

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor și masteranzilor – secțiunea Drept

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor și masteranzilor este organizată sub egida Universității noastre încă din anul universitar 2008-2009.

Pentru studenții și masteranzii Facultății de Drept, aceasta este o oportunitate de a se implica în activitatea de cercetare științifică încă de pe băncile facultății, de a munci împreună cu profesorii lor la proiecte comune și de a crește din punct de vedere intelectual și profesional. Cele mai valoroase lucrări de cercetare realizate de studenți și masteranzi sunt premiate și sunt publicate în Academica Science Journal – Studia Series (link către pagina dedicată).