Facultate - Specializare

Psihologie

Psihologie și Știinte

ale Educației – 3 ani

PSIHOLOGIE  – anul I

PSIHOLOGIE – anul II

PSIHOLOGIE – anul III

ORAR DE CONSULTAȚII – SEMESTRUL I

 

În atenția studenților din anul I  Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Lucrarile practice la disciplina Psihologie experimentală I din data de 20.10.2020, orele 16-20 se vor recupera în data de:  – 29.10.2020 orele 16-18 gr.1 / – 29.10.2020 orele 14-16 gr. 3

Științe Economice

 Finanțe și Bănci – 3 ani

FB – Anul I

FB – Anul II

FB – Anul III

Științe Economice

 Economia comerțului,

turismului și serviciilor – 3 ani

ECTS – Anul   I

ECTS – Anul   II

ECTS – Anul  III

Științe Medicale

BalneofizioKinetoterapie

și Recuperare Medicală – 3 ani

BFK – Anul I

BFK – Anul II

Științe Medicale

Asistență Stomatologică și Profilaxie

ASP – Anul I