Examene Licență/Disertație 2021

    În ședința Senatului universitar din 04.02.2021 s-au adoptat următoarele măsuri referitoare la susținerea examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2021 :
– Examenele de licență și disertație se vor desfășura exclusiv online, cu respectarea Procedurii elaborate în acest sens și cu respectarea dispozițiilor Metodologiei adoptate în concordanță cu dispozițiile Ordinului MEC nr. 6125/2016, cu modificările aduse prin Ordinul MEC nr. 3200/2021;
– Examenele se desfășoară conform programării cuprinse în Structura anului universitar, respectiv în 13 iulie (examenele de licență) și 15 iulie (examenele de disertație);
– Examenul de licență constă dintr-o probă unică, de susținere a lucrării de licență;
– Taxa pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor se menține la nivelul celei aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/03.12.2012 (pdf.) ,
respectiv 1.200 lei pentru examenul de licență și 800 lei pentru cel de disertație;

Facultatea de Drept                                    

– Ghid licență-disertație _Pdf.

 

  • Program Licență – Drept
– Teme lucrări licență_Pdf.
– Componența comisiei de licență, (pdf)
  • Program Master – Proceduri Judiciare și Profesii Liberale
– Teme lucrări disertație_Pdf.
– Componența comisiei de disertație, (pdf)

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 

 • Program Licență    Psihologie
– Componența comisiei de licență, (pdf)
 • Program Master:   Asigurarea Calității Învățământului;
                                   Managementul Resurselor Umane;
                                   Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție
– Componența comisiei de disertație, (pdf)

Facultatea de  Științe Economice

 

 • Program Licență   Finanțe și Bănci
                                   Economia Comerțului Turismului și Serviciilor
– Componența comisiei de licență, (pdf)
 • Program Master;  Gestiunea financiară a afacerilor
– Componența comisiei de disertație, (pdf)

Facultatea de Geografie

 

 • Program Licență       Geografia Turismului
– Componența comisiei de licență, (pdf)
 • Program Master     Resurse Turistice și Protecția Mediului
– Componența comisiei de disertație, (pdf.)

Facultatea de Medicină

Program Licență
  • Medicină dentară
  • Asistență stomatologică și profilaxie
  • Balneofiziokineto-terapie și recuperare medicală

Examene Licență/Disertație 2020

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE ON-LINE
A EXAMENULUI DE LICENȚĂ ȘI DE DISERTAȚIE
– SESIUNEA IULIE 2020 –

 

SPECIFICAȚII
Absolvenții vor comunica cu coordonatorii științifici în vederea finalizării lucrărilor de licență/disertație.
Taxa cuprinde operațiunile de înscriere, procesarea documentelor, eliberarea certificatului de competență lingvistică și evaluarea examenului de licență/disertație.
Nivelul taxelor este: 1.200 lei pentru licență și 800 lei pentru disertație și  este stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității nr. 9/03.12.2012
Plata se face prin virament în contul: RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.
Examenele vor fi susținute on-line prin intermediul aplicației Microsoft Teams.

 

Facultatea de Drept                                  

– Ghid licență-disertație _Pdf.
  • Program Licență – Drept
– Teme lucrări licență_Pdf.
– Componența comisiei de licență
  • Program Master – Proceduri Judiciare și Profesii Liberale
– Teme lucrări disertație_Pdf.
– Componența comisiei de disertație

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 

Program Licență
  • Psihologie
Program Master
  • Asigurarea Calității Învățământului
  • Managementul Resurselor Umane
  • Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție

Facultatea de  Științe Economice

 

Program Licență
  • Finanțe și Bănci
  • Economia Comerțului Turismului și Serviciilor
Program Master
  • Gestiunea financiară a afacerilor

Facultatea de Geografie

 

Program Licență
  • Geografia Turismului
Program Master
  • Resurse Turistice și Protecția Mediului

Facultatea de Medicină

Program Licență
  • Medicină dentară
  • Asistență stomatologică și profilaxie
  • Balneofiziokineto-terapie și recuperare medicală