Actualitate
 /  Actualitate

HOTĂRÂREA nr. 82 din 30.06.2020 , privind organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș

Actualitate

În conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi cu cele ale Cartei Universitare, Senatul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, adoptă în unanimitate de voturi prezenta   H O T Ă R Â R E 82 din 30.06.2020   Organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu

Read more

Anunț: Taxe studii 2020 – 2021

ActualitateStiri

Taxe studii 2020 – 2021       În conformitate cu decizia Senatului Universității Dimitrie Cantemir, în anul universitar 2020-2021, taxele anuale de studii vor fi de 3.600 lei la programele de licență si 3.900 lei la programele de masterat.

Read more