Academica
 /  Academica

STUDIA – No. 1(1) November 2012

AcademicaStudia Series

CUPRINSUL    PREFAŢĂ (p. 2)   SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI    LEGĂTURA ÎNTRE SATISFACȚIA ȘI INTENȚIA DE A REVIZITA O DESTINAȚIE TURISTICĂ (pp. 4-11) Maria OROIAN – coordonator, Mihai MOLDOVAN- GĂBUDEAN  SITE-UL „TURISMINÎNMUREȘ.RO” (pp. 12-20) Ramona Flavia RAȚIU – coordonator, Dorin NEGREA   PROMOVAREA DESTINAŢIEI TURISTICE LIMA (pp. 21-25) Adriana GHERMAN– coordonator, Andrada MATEI SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE    ANALIZA COMPORTAMENTULUI

Read more

STUDIA – No. 1(2) February 2013

AcademicaStudia Series

CUPRINSUL     SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI    RESURSELE TURISTICE SI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ZONEI RURALE DIN PODISUL HÂRTIBACIULUI (pp. 2-8) Talita PASCU – coordonator, Andreea CRACIUN  VALORIFICAREA POTENIALULUI TURISTIC AL COMUNEI CETATEA DE BALTA (pp. 9-14) Lucian MOLDOVAN – coordonator,Sarolta GODRI  POSIBILITATI DE DEZVOLTARE DURABILA LA NIVELUL COMUNEI PRAID (pp. 15-19) Ramona SUCIU – coordonator, Botond HEGYI, Lajos KOVACS  STUDIU EMPIRIC

Read more

STUDIA – No. 2(3) May 2013

AcademicaStudia Series

CUPRINSUL     SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI    COMUNA FELEACU, EVALAREA ȘI VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC (pp. 2-11) Victor SOROCOVSCHI – coordonator, Maria TRITEAN  UNELE CARACTERISTICI ALE VIITURILOR DIN BAZINUL RĂSTOLIȚEI  (pp. 12-17) Nicoleta Daniela GORON – coordonator, Ildikó Réka RADÓ   SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE    NOUA ARHITECTURĂ DE SUPRAVEGHERE PRUDENŢIALĂ ÎN EUROPA ŞI IMPLICAŢIILE SALE ÎN ABORDAREA MANAGEMENTULUI RISCULUI

Read more

STUDIA – No. 3(4) August 2013

AcademicaStudia Series

CUPRINSUL   SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI    PERCEPȚIA TURIȘTILOR ASUPRA IMPORTANȚEI PROMOVĂRII UNUI PRODUS TURISTIC. STUDIU DE CAZ LA AGENȚIA DE TURISM ”ARCADIA TRAVEL” Maria OROIAN – coordonator, Silviu CIRCIU  ANALIZA ACTIVITATII TURISTICE LA PENSIUNEA GRANDLION, GORNESTI Ramona Flavia RAŢIU  – coordonator, Eva ORBAN   SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE    ECHILIBRE ŞI DEZECHILIBRE PE PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA Eva VASLOBAN,

Read more

STUDIA – No. 4(5) December 2013

AcademicaStudia Series

CUPRINSUL   SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI    JAPONIA – MIRACOLUL   ECONOMIC Nicoleta Daniela GORON – coordonator, Adriana LOBONȚIU (POPOVICI), Ilona VARGA (BALINT)    ANALIZA ELEMENTELOR GEOMORFOMETRICE ÎN BAZINUL VĂII VĂRATECULUI ȘI IMPLICAȚII ÎN ANALIZA PROCESELOR GEOMORFOLOGICE ACTUALE Adrian TORPAN – coordonator,  Mihaela FLOREA   SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE    UNELE CONTRIBUŢII ALE ASIGURĂRILOR LA DEZVOLTAREA PIEŢEI

Read more

STUDIA – No. 1(6) March 2014

AcademicaStudia Series

CUPRINSUL   SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI    ETNOGRAFIE SI FOLCLOR ÎN SATELE RÂPA DE JOS, IDICEL PăDURE, GURGHIU – STUDIU COMPARATIV Calin Valentin FLOREA, Lucian MOLDOVAN – coordonatori, Ioana BLOJ, Ancuţa KEREKEŞ, Andreea CRĂCIUN    POSIBILITĂŢI DE IMPLEMENTARE A DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ZONA TURISTICĂ HARGHITA BĂI Maria OROIAN – coordonator, Andrea SOABOADI   SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE

Read more