Mediu educațional

Universitatea „Dimitrie Cantemir” dispune de numeroase facilităţi şi dotări și oferă condiţii optime organizării învăţământului.

Sălile de curs, laboratoarele şi cabinetele oferă spaţiul activităţilor ştiinţifice, studenţii beneficiind de un cadru relaxant, ergonomic, curat, special conceput pentru a facilita procesul educativ.

Întreaga infrastructură a universității, facilitează accesul studenţilor la suporturi de curs şi seminar în format electronic şi tipărit, note de curs, sinteze, teste de autoevaluare, pregătirea examenelor prin intermediul platformei eLearning, bibliotecii virtuale şi a avizierului virtual.