Burse

Acordarea Burselor (Locurilor Bugetate)
Bursa (locul bugetat) reprezintă o alocaţie bănească acordată studenţilor merituoşi în timpul şcolarizării, al cărui cuantum este stabilit de conducerea Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş.
Acordarea de burse în UDCTM vizează:
– Ridicarea nivelului de pregătire şi participarea studenţilor în ansamblul activităţilor universitare;
– Recunoaşterea performanţelor studenţilor meritorii;
– Recompensarea materială şi recunoaşterea publică a meritelor profesionale ale studenţilor.
Biroul Senatului este structura responsabilă pentru stabilirea persoanelor care vor beneficia de burse.
Procesul de acordare a burselor implică trei etape:
– verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor;
– stabilirea ierarhiei valorice a studenţilor care au depus dosare pentru burse;
– precizarea pe această bază a beneficiarilor de burse, pe categorii.
Evaluarea punctajelor de acordare a burselor se realizează anual pe baza rezultatelor obţinute în anul universitar precedent.
Studenţii interesaţi de obţinerea unei burse, vor întocmi un dosar care va cuprinde:
– tabelele completate din anexa 1 corespunzătoare celor 4 criterii, împreună cu toate documentele certificatoare (conform cerinţelor specificate pentru fiecare criteriu şi/sau tip de activitate);
– tabelul centralizator din anexa 2.
ANEXE NECESARE:  Regulament  burse- pdf