Știri - Universitatea „Dimitrie Cantemir”

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR UNIVERSITĂȚII  !

  • Pentru a putea participa la examinările on-line, care se vor desfăşura pe platforma Microsoft Teams, vă rugăm să vă activaţi conturile create accesând office.com
  • Un e-mail de la Universitate, cu instructiuni de conectare va fi trimis fiecarui student ce detine o adresa de mail valida in baza de date a Universitatii. Verificati periodic mail-ul.
  • Studenţii care nu au intrat în posesia acestor conturi , sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.it@targumures.onmicrosoft.com în care să precizeze: numele, prenumele, facultatea, specializarea, anul de studiu si adresa de e-mail.
  • Pentru a avea acces la toate resursele aplicaţiei vă recomandăm să utilizaţi platforma Microsoft Teams folosind un calculator (desktop sau laptop). Aplicaţia Microsoft Teams de pe tablete şi de pe telefoanele mobile are funcţionalităţi limitate.

>>> Cum mă conectez la TEAMS ?

TAXELE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE,

SESIUNEA IULIE  2020

 

  •        Vă aducem la cunoștință faptul că taxele pentru susținerea examenului de licență și disertație, organizat în sesiunea iulie 2020, sunt stabilite la nivelul celor percepute în anul 2019, respectiv 1.200 lei pentru examenul de licență și 800 lei pentru cel de disertație.

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR ONLINE

ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2019/2020

 

   •  Informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică etc. se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică oficială a instituției : universitate@cantemir.ro. (Art. 6.)
   • >>> VEZI PROCEDURA

ORGANIZAREA  ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR

DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DIZERTAȚIE

 

     Senatul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, întrunit în ședința din data de 19 mai 2020, adoptă următoarea decizie

COMUNICAT

 

    Studenții și masteranzii sunt rugați să intre în contact cu cadrele didactice prin intermediul platformei de e-learning .

    Activitatea prin intermediul platformei va fi evaluată de către cadrele didactice în sesiunea de examen programată în luna Iunie 2020.

    Pentru studenții din afara țării, se va comunica în cursul lunii Mai, modalitatea on-line de organizare a sesiunii de examene din vară.

INFORMARE

       Activitățile didactice de curs, seminar, proiect, consultații și o parte din activitățile individuale ale studenților Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș, se vor desfășura exclusiv prin intermediul platformei e-Learnig, pe toată durata stării de urgență decretate de către Președintele României, ca urmare a pandemiei cu virusul Covid-19.

 Pentru sugestii și dificultăți în accesarea platformei ne puteți contacta la adresa de e-mail udcelearning@gmail.com

 Plata taxelor de școlarizare se face prin virament bancar, în contul Universității RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.*

  ••• Este necesar, ca pe ordinul de plată să specificați numele studentului pentru care se face plata, facultatea, sau programul de studii, anul, si numarul ratei.

   Pentru o mai bună colaborare vă rugăm folosiți adresa de e-mail universitate@cantemir.ro, sau mesageria paginii  Facebook – “Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu-Mures” .

 Vă mulțumim pentru implicare.

PROGRAM DE ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ PENTRU STUDENŢII ŞI ANGAJAŢII UNIVERSITĂŢII „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU-MUREŞ

 

Începând cu data de 23 martie 2020, studenții și angajații UDC pot beneficia gratuit de un program de consiliere/asistență psihologică prin telefon, care vizează oferirea unui suport emoțional celor afectați de situația actuală.

Asistenţa psihologică este asigurată de către cadrele didactice ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Persoanele interesate pot trimite un mesaj la una dintre adresele de mail de mai jos, menţionând  numărul de telefon, urmând a fi contactate telefonic în intervalele afişate.

 • LUNI
  10-12.  mstoica96@yahoo.com
  16-18.  bsorinamihaela@yahoo.con
 • MARȚI
  10-12.  adriana.tomuletiu@gmail.com
  12-14.  cameliastanciu.psy@gmail.com
 • MIERCURI
  17-19.  psi_iq@yahoo.com
 • JOI
  16-18  albertluminita04@gmail.com
 • VINERI
  11-13.  moraruadela@gmail.com
  14-16.  speranta.psy@gmail.com
  16-18.  cornelia85lex@yahoo.com

PLATFORMA E-LEARNING

 

Vă informăm, cu deosebită plăcere, că începând cu data de 20 martie 2020, studenții Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș au acces la platforma e-Learnig a Universității. Universitatea Dimitrie Cantemir pune în acest fel la dispoziția studenților primul și cel mai complex sistem e-Learnig, complet funcțional din județul Mureș. Toți studenții și toate cadrele didactice au acces la cursurile programate în semestrul curent, în funcție de disciplinele programate. Structura cursurilor le face pretabile unei activități dinamice, orientate temporal pe tot parcursul semestrului. Cursurile pun la dispoziția studenților resurse – suporturi de curs, cursuri în format video, legături spre resurse internet – și  activități – teme, proiecte, teste grilă, forumuri de discuții, worksop-uri. Activitățile dau posibilitatea dinamizării și gestionarii optime a activităților de seminarizare, de concepție, de proiectare, de evaluare, de muncă individuală și, acolo unde este posibil, de laborator, a studenților. Structurarea platformei pe cursuri-profesori și grupe de studenți, permite o gestiune optimă și flexibilă a evaluărilor, prin generarea de cataloage complexe și transparente pentru student. Accesul profesorilor și studenților la platforma e-Learning a Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș se face prin intermediul paginii principale a site-ului Universității, www.cantemir.ro.

Pe toată durata stării de urgență decretate de către Președintele României, ca urmare a pandemiei cu virusul Covid-19, activitățile didactice de curs, seminar, proiect, lucrări practice (acolo unde este cazul), consultații și o parte din activitățile individuale ale studenților se vor desfășura exclusiv prin intermediul platformei e-Learnig a Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș.

Rector                                                                                      Prorector

prof.univ.dr. Mircea Simionescu                                             conf.univ.dr. Valentin Florin Ciotea

DECIZIA NR. 53 din 16 MARTIE 2020

A RECTORULUI UNIVERSITĂȚII „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU MUREȘ

M Ă S U R I  (fragment)

” Art. 1. (1) Pe timpul stării de urgență instituite pe teritoriul României, activitățile didactice și nedidactice cu studenții și cursanții Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș se desfășoară exclusiv online.

(2) Accesul studenților, cursanților și salariaților, precum și a altor persoane, care nu sunt salariate ale Universității, în spațiile acesteia este permisă în situații excepționale cu aprobarea nominală a Rectorului.

(3) Accesul persoanelor, mijloacelor de transport și a bunurilor în spațiile Universității este permisă în situații excepționale numai după luarea măsurilor de dezinfecție corespunzătoare si numai cu aprobarea nominala a rectorului.

Art. 2. (1) Începând cu data de 23 martie 2020, cadrele didactice, titulare de curs, seminarii sau lucrări practice, vor încărca pe platforma e – learning a Universității (www.cantemir.ro) suporturile electronice ale cursurilor, notelor de seminar, lucrărilor practice și ale altor activități didactice, conform programărilor anterioare.

(2) Până la data de 23 martie 2020, cadrele didactice titulare de curs vor stabili, împreună cu reprezentanții studenților și cursanților, un program de consultații online pentru fiecare disciplină.

(3) Îndrumarea studenților și masteranzilor pentru elaborarea lucrărilor de licență și de disertație se realizează online.

Art. 3 (1) Plata taxelor de școlarizare se face prin virament bancar, în contul Universității RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.

(2) Eliberarea actelor de studii se face numai cu aprobarea nominală a Rectorului.

Art. 4. Începând cu data 17 martie 2020, programul de lucru al salariaților Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș se reduce corespunzător, conform măsurii impuse de dispozițiile art. 49 din Capitolul VII din Anexa I din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și celor dispuse prin prezenta Decizie.”

DECIZIA (document ):

» Word document

» PDF. document

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

A UNIVERSITĂŢII DIMITRIE CANTEMIR din TÂRGU MUREŞ

52 din 11 martie 2020

       Consiliul de Administraţie al Universităţii Dimitrie Cantemir din Târgu Mureş, în conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 precum şi cu dispozițiile Cartei Universitare, ia prezenta

D E C I Z I E

REFERITOARE LA SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL

UNIVERSITĂȚII DIMITRIE CANTEMIR DIN TÂRGU MUREȘ

       Avându-se în vedere Recomandările Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență referitoare la întreruperea temporară a activităților desfășurate în cadrul instituțiilor de învățământ superior pentru preveniriea riscului de răspândire a infecției cu coronavirus, întreaga activitate didactică și administrativă din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș este suspendată până în data de 20 martie 2020.

       Prezenta decizie produce efecte începând cu 12.03.2020, termenul precizat putând fi prelungit în funcție de evoluția răspândirii noului coronavirus.

Beneficiarii burselor de merit * An universitar 2019-2020

Referendum:
Stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș.

Reacreditare Program Master "Managementul Resurselor Umane"

Accesare platforma cursuri

In atentia studentilor si masteranzilor:

Cursurile in format electronic pot fi accesate la urmatoarea adresa: https://cantemir.ro/cursuriudc/

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020

Reacreditare-1 Master: “ Psihologie clinica si tehnici de interventie prin consiliere si psihoterapie”