PLANIFICĂRILE EXAMENELOR

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR

      Pentru sesiunile de reexaminare din toamnă (31.08-18.09), studenții sunt invitați să achite taxele direct la casieria universității ( între orele 10-15), fie prin virament bancar cu patru zile lucrătoare înainte de data programată pentru examen.

Extras din

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR ONLINE

LICENȚĂ / MASTER / DPPD

 

      Art. 4. Examinarea online se desfășoară în cadrul platformei Microsoft Teams sau a platformei de e-learning a Universității, sens în care se stabilesc următoarele:

 b. Pot fi înscriși în cataloagele de examen numai studenții activi, respectiv cei care și-au achitat ratele de școlarizare;

 c. Plata ratelor de școlarizare se face cu cel puțin 4 zile lucrătoare bancare anterioaredatei programate pentru examen;

În mod similar, în cazul examenelor restante taxa se achită cu minim 4 zile lucrătoare bancare anterioare datei programate pentru restanță;

 e. Pentru restanțe se stabilește o taxă de 100 lei / examen restant;

 f. Toate plățile (rate, restanțe etc) se efectuează prin virament bancar, în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100Ddeschis la Banca Transilvania;

 g. Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie cuprindă următoarele informații :

I. Numele și prenumele studentului, cu precizarea numelui avut anterior căsătoriei.

II. Numărul matricol al acestuia.

III. Se consemnează destinația sumei plătite (ex. taxă de studii, rata nr;  taxă reexaminare, etc.).

IV. Denumirea materiei la care se susține examenul.

    Art. 7. Viramentele efectuate în lipsa informațiilor de mai sus nu pot fi luate în considerare, studenții în cauză nu vor apărea în catalog și, implicit, nu vor putea susține examenul, situația școlară rămânând neîncheiată.

Facultate

Master

Pregătirea personalului didactic