Burse

Acordarea Burselor (Locurilor Bugetate)

Bursa (locul bugetat) reprezintă o alocaţie bănească acordată studenţilor merituoşi în timpul şcolarizării, al cărui cuantum este stabilit de conducerea Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş.

 

Acordarea de burse în UDCTM vizează:

– Ridicarea nivelului de pregătire şi participarea studenţilor în ansamblul activităţilor universitare;

– Recunoaşterea performanţelor studenţilor meritorii;

– Recompensarea materială şi recunoaşterea publică a meritelor profesionale ale studenţilor.

Biroul Senatului este structura responsabilă pentru stabilirea persoanelor care vor beneficia de burse;

 

Procesul de acordare a burselor implică trei etape:

– verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor;

– stabilirea ierarhiei valorice a studenţilor care au depus dosare pentru burse şi

– precizarea pe această bază a beneficiarilor de bursele, pe categorii.

Evaluarea punctajelor de acordare a burselor se realizează anual pe baza rezultatelor obţinute în anul universitar precedent.

Studenţii interesaţi de obţinerea unei burse, vor întocmi un dosar care va cuprinde:

– tabelele completate din anexa 1 corespunzătoare celor 4 criterii, împreună cu toate documentele certificatoare (conform cerinţelor specificate pentru fiecare criteriu şi/sau tip de activitate);

– tabelul centralizator din anexa 2.

 

ANEXE NECESARE:  regulament-burse-2013

Pentru anul universitar 2017 – 2018, dosarele vor fi depuse la secretariatul universității.