Programul Profilaxie și asistență stomatologică

Programul de studii „Profilaxie și asistență stomatologică” este oferit de Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș în cadrul Facultății de Medicină.
Programul a fost creat ca urmare a interesului în creștere din ultimii ani pentru măsurile de prevenție stomatologică atât în România cât și în Europa, aspect care generează nevoia de personal specializat care să răspundă acestor nevoi.
Perioada de studii este de șase semestre (trei ani), iar cerințele de admitere includ diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia. Pentru absolvirea programului este necesară obținerea a 180 de puncte de credit (CP), adică 30 CP pe semestru, conform cu Sistemul european de credite de transfer (ECTS).
La absolvire studenții vor primi o diplomă de licență în „Profilaxie și asistență stomatologică”, conform Legii educației naționale nr. 1 din 2011, precum și un supliment de diplomă în limbile română și engleză.