HOTĂRÂREA nr. 82 din 30.06.2020 , privind organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș
 /  Actualitate / HOTĂRÂREA nr. 82 din 30.06.2020 , privind organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș

HOTĂRÂREA nr. 82 din 30.06.2020 , privind organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș

Actualitate

În conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi cu cele ale Cartei Universitare, Senatul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, adoptă în unanimitate de voturi prezenta

 

H O T Ă R Â R E

82 din 30.06.2020

 

  1. Organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, care vor avea loc vineri, 3 iulie 2020, în intervalul cuprins între orele 09.00 – 12.00, la secția de votare din Camera de primire de la intrarea în Campusul Dimitrie Cantemir.
  2. Aprobarea Calendarului alegerilor, a Regulamentului de organizare și desfășurare a alegerilor, precum și componența Biroului electoral, documente anexate prezentei hotărâri.
  3. Desemnarea prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă, Președintele Senatului Universitar, să exercite atribuțiile funcției de rector până la confirmarea noului rector ales.

 

Preşedintele Senatului Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş

prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă