Day: June 30, 2020
 /   /  Day: June 30, 2020

HOTĂRÂREA nr. 82 din 30.06.2020 , privind organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș

Actualitate

În conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi cu cele ale Cartei Universitare, Senatul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, adoptă în unanimitate de voturi prezenta   H O T Ă R Â R E 82 din 30.06.2020   Organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu

Read more