Simpozionul studentilor si masteranzilor
 /  Noutati / Stiri / Simpozionul studentilor si masteranzilor
Simpozionul studentilor si masteranzilor

Simpozionul studentilor si masteranzilor

NoutatiStiri

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR

Ediția 2018

Deschiderea festivă: Sala A11, ora 10

Data desfășurării: 8 mai 2018

Locul desfășurării: Campusul „Dimitrie Cantemir”, sala A18

 

SECȚIUNEA „DREPT”

Moderator: conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană

Secretar: asist. univ. drd. Cecilia Ionela Șulea

 

 

LUCRĂRI ÎNSCRISE:

 

 1. Mediation – an alternative means of resolving conflicts

Medierea – mijloc alternativ de soluționare a conflictelor

Autor: Mara Cătălina Botoș – masterand, specializarea „Proceduri judiciare și profesii liberale”, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonator: prof. univ. dr. Brîndușa Gorea

 

 1. Cyber Crime – Legal Values and Legislative Challenges

Infracționalitatea cibernetică –  valori juridice și provocări legislative

Autor: Armand Alexandru Secăreanu – masterand, specializarea „Proceduri judiciare și profesii liberale”, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonator: prof. univ. dr. Brîndușa Gorea

 

 1. The appeal in the administrative litigation according to Law no. 554/2004 and the Code of Civil Procedure

Recursul în contenciosul administrativ potrivit Legii nr. 554/2004 și Codului de procedură civilă”

Autor: Szilard Laszlo Hunyadi– student, specializarea „Drept”, Facultatea de Drept, anul II, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonator: conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană

 

 1. Citizens’ participation in the exercise of political power

Participarea cetățenilor la exercitarea puterii politice

Autor: Lavinia Delureanu – student, specializarea „Drept”, Facultatea de Drept, anul I, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonatori: lector univ. dr. Ioana Raluca Toncean-Luieran, lector univ. dr. Oana Nagy, asist. univ. drd. Ionela Cecilia Șulea

 

5.The Ombudsman – Defender of citizens’ rights and freedoms

Avocatul Poporului – Apărător al drepturilor și libertăților cetățenești

Autor: Dorina Șanta – student, specializarea „Drept”, Facultatea de Drept, anul I, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonatori: lector univ. dr. Ioana Raluca Toncean-Luieran, lector univ. dr. Oana Nagy, asist. univ. drd. Ionela Cecilia Șulea

 

 1. Theoretical and practical aspects regarding the prohibition of torture, as provided by art. 3 of the European Convention on Human Rights

Aspecte teoretice și practice privind interzicerea torturii, așa cum este prevăzută de art. 3 din Convenția europeană a drepturilor omului

Autori: Lăcrămioara Cojocariu – student, specializarea „Drept”, Facultatea de Drept, anul I, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Andreea Mureșan – student, specializarea „Drept”, Facultatea de Drept, anul I, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonatori: lector univ. dr. Ioana Raluca Toncean-Luieran

 

 1. The marriage in roman law

Căsătoria în dreptul roman

Autor: Dorina Șanta – student, specializarea „Drept”, Facultatea de Drept, anul I, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonatori: lector univ. dr. Oana Nagy, lector univ. dr. Ioana RalucaToncean-Luieran, asist. univ. drd. Ionela Cecilia Șulea

 

 1. Slavery in Roman Law

Sclavia în dreptul roman

Autor: Maria Muntean (Cabuz) – student, specializarea „Drept”, Facultatea de Drept, anul I, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonatori:  asist. univ. drd. Ionela Cecilia Șulea, lector univ. dr. Oana Nagy

 

 1. The protection of trade marks. Notions and conditions.

Protecția mărcilor. Noțiuni si condiții de fond.

Autor: Antal Francisc – student, specializarea „Drept”, Facultatea de Drept, anul IV, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonator:  asist. univ. drd. Ionela Cecilia Șulea

 

 1. The Inter-American system of human rights protection

Sistemul interamerican de protectie a drepturilor omului

Autor: Andrea Deak  – student, specializarea „Drept”, Facultatea de Drept, anul I, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Coordonator:  lector univ. dr. Ioana RalucaToncean-Luieran

 

Data desfășurării: 8 mai 2018

Locul desfășurării: Campusul „Dimitrie Cantemir”, sala A17

 

 

SECȚIUNEA „ŞTIINŢE ECONOMICE”

Moderator: conf. univ. dr. Ioan Rus

Secretar: conf. univ. dr. Laura Avram

 

 

LUCRĂRI ÎNSCRISE:

 

 1. Brexit-start and finish

Autor: Herteli Sanda/Demeter Csilla

Coordonator:  Lect. univ. dr. Andreea Ignat

 

 1. Investor psihologies and capital market efficiency

Autor: Ignat Petre

Coordonator:  Lect. univ. dr. Alina Solovăstru

 

 1. The begins in capital markets

Autor: Popuţă Adelina Giulia

Coordonator:  Lect. univ. dr. Smaranda Vancea

 

 1. Promoting the activity of a flower shop using internet technologies

Autor: Hertelo Sanda

Coordonator:  Lect. univ. dr. Margareta Ciotea

 

 1. Coffe market in Romania

Autor: Tokes Attila

Coordonator:  Lect. univ. dr. Andreea Ignat

 

 

 

 

 

Data desfășurării: 8 mai 2018

Locul desfășurării: Campusul „Dimitrie Cantemir”, sala A11

 

 

SECȚIUNEA „PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI”

Moderator: prof.univ.dr. Camelia Stanciu

Secretar: lect. univ. dr. Anca Nemeş

 

 

LUCRĂRI ÎNSCRISE:

 

 1. The identification of pathogenic factors by projective evaluation of schizophrenics –

Autor: Ana Andrei

Coordonator:

 

2.Evaluating the level of anxiety as a condition and as a trait to the first exam in the session of the first year

Autor: Patrascoiu (Tamas) Cornelia, Buruiana Raluca Adriana, Codarcea Sergiu

Coordonator:

 

3.ADHD- case study and intervention

Autor: Patrascoiu (Tamas) Cornelia, Buruiana Raluca Adriana, Codarcea Sergiu

Coordonator:

 

 1. Cognitive and emotional schemas in relation to emotional intelligence

Autor:  Dan Vartic, Kozma Ildiko

Coordonator:

 

 1. 5. The influence of temperament and parental style on the emotional intelligence of preschool aged children 

Autor:  Peter Zsuzsanna 

Coordonator:

 

 1. Improving the teacher-family relationship  in the case of middle school children, for national evaluation

Autor: Breja Elena  

Coordonator:

 

 1. Fenomenul de bullying în mediul educațional

Autor: Pătrășcoiu (Tamaș) Cornelia

Coordonator: Prof.uni. dr. Adriana Tomulețiu

 

 

 

 

 

 

 Data desfășurării: 8 mai 2018

Locul desfășurării: Campusul „Dimitrie Cantemir”, sala A16

 

 

SECȚIUNEA „ GEOGRAFIE”

Moderator: conf. univ. dr. Ramona Raţiu

Secretar: conf. univ. dr. Maria Oroian

 

 

LUCRĂRI ÎNSCRISE:

 

1.The natural and cultural heritage of the Moscow Region

Autor: Ekaterina Borisova

Coordonator:

 

2.The geographical characteristics of the recreational area of the Moscow Region (by the example of its art crafts)

 

Autor: Kristina Styopina

 

Coordonator:

 

 1. The elaboration of a resource map of the «agro-industrial complex» of Russia

Autor: Tatiana Stupkina

 

Coordonator:

 

 1. The modern technologies of the geographic education (by the example of studying the regionality of Russia)

Autor: Z.N. Tkacheva, associate professor, Candidate of Pedagogical Sciences (zn.tkacheva@mgou.ru),

Y.M. Grishaeva, professor, Doctor of Pedagogical Sciences (ym.grishaeva@mgou.ru)