STUDIA – No. 4(9) Decembrie 2014
 /  Academica / Studia Series / STUDIA – No. 4(9) Decembrie 2014

STUDIA – No. 4(9) Decembrie 2014

UPRINSUL

 

SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI

 

 OBIECTIVELE CULTURAL- ISTORICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA ŞI PROTEJAREA LOR

 

 RESURSELE TURISTICE ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ZONEI RURALE DIN PODIŞULUI HÂRTIBACIULUI

 

SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE

 

 ROLUL BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ

 

 ASPECTE PRIVIND REDUCEREA T.V.A. PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASCĂ

 UN STUDIU PRIVIND EVOLUTIA MASEI MONETARE  ÎN  ROMÂNIA INTRE ANII 2008-2014

 

 

SECȚIUNEA PSIHOLOGIE

 

 MODIFICĂRI COMPORTAMENTALE LA COPIII CU BOLI HEMATO-ONCOLOGICE

 DIFERENŢE ÎN IDEOLOGII POLITICE ÎN FUNCŢIE DE GEN

SECȚIUNEA DREPT 

 

 CONTRIBUȚII LA STUDIUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL

 PERSPECTIVE ASUPRA ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ