STUDIA – No. 3(4) August 2013
 /  Academica / Studia Series / STUDIA – No. 3(4) August 2013

STUDIA – No. 3(4) August 2013

CUPRINSUL

 

SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI

 

 PERCEPȚIA TURIȘTILOR ASUPRA IMPORTANȚEI PROMOVĂRII UNUI PRODUS TURISTIC. STUDIU DE CAZ LA AGENȚIA DE TURISM ”ARCADIA TRAVEL”

Maria OROIAN – coordonator, Silviu CIRCIU

 ANALIZA ACTIVITATII TURISTICE LA PENSIUNEA GRANDLION, GORNESTI

Ramona Flavia RAŢIU  – coordonator, Eva ORBAN

 

SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE

 

 ECHILIBRE ŞI DEZECHILIBRE PE PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA

Eva VASLOBAN, Valentina PINTICAN  – coordonatori, Iulia Aletta FODOR, Mircea Cristian BOACĂ, Iuliana Georgiana POP-RĂZBUC

 ASIGURAREA DE VIAŢĂ ŞI PENSIA PRIVATĂ – O ALTERNATIVĂ PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ 

 

Loredana RĂHĂU – coordonator, Bianca IGNAT

 SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII ECONOMIEI DE PIAȚĂ A ROMÂNIEI DE CĂTRE BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE 

Andreea IGNAT – coordonator, Luciana LUCA, Raluca PĂUN, Iulia SZATMARI

 BALANŢA DE PLĂŢI EXTERNE A ROMÂNIEI 

Andreea IGNAT – coordonator, Attila ÖRDÖG, Sergiu MORARU

 

SECȚIUNEA PSIHOLOGIE

 

 SENSUL VIEȚII PRIN ACCEPTAREA SUFERINȚEI 

Mihaela STOICA – coordonator, Ambrus BORBALA

 SCHIMBAREA EMOŢIILOR ŞI CONDUITEI ÎN ACTIVITĂŢI DE GRUP ASISTATE DE ANIMALE LA TINERII CU DIZABILITĂŢI  

Camelia STANCIU – coordonator, Emese ZOLDI

 

SECȚIUNEA DREPT 

 

 LIMITELE URMĂRIRII BUNURILOR ÎN EXECUTAREA SILITĂ  

Ribana MURAR – coordonator, Adrian DUMITRU, Filip CRISTIAN, Carmen MĂȚĂOANU VLAICU

 LIBERTATREA DE EXPRIMARE ÎN REGLEMENTĂRILE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE  

Augustin-Vasile FĂRCAȘ  – coordonator, Ștefan PESCUȚ, Diana SICOBEAN

 TUTELA ÎN LUMINA NOULUI COD CIVIL  

Nicoleta FĂRCAȘ – coordonator, Șerban GLIGOR BOGDAN