STUDIA – No. 2(3) May 2013
 /  Academica / Studia Series / STUDIA – No. 2(3) May 2013

STUDIA – No. 2(3) May 2013

CUPRINSUL

 

 

SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI

 

 COMUNA FELEACU, EVALAREA ȘI VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC (pp. 2-11)

Victor SOROCOVSCHI – coordonator, Maria TRITEAN

 UNELE CARACTERISTICI ALE VIITURILOR DIN BAZINUL RĂSTOLIȚEI

 (pp. 12-17)

Nicoleta Daniela GORON – coordonator, Ildikó Réka RADÓ

 

SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE

 

 NOUA ARHITECTURĂ DE SUPRAVEGHERE PRUDENŢIALĂ ÎN EUROPA ŞI IMPLICAŢIILE SALE ÎN ABORDAREA MANAGEMENTULUI RISCULUI ÎN VIZIUNEA BASEL III (pp. 19-27)

Aurel BEJENARU – coordonator, Adriana Magdalena FĂRCAŞ, Ioana-Raluca NISTOR

 SISTEMUL DE CONTROL INTERN ÎN OBIECTIVELE ORGANIZAŢIEI (pp. 28-37)

Mircea SIMIONESCU – coordonator, Bela CSIKI, Sorin POP

 IMPACTUL MODIFICĂRII CURSULUI VALUTAR ASUPRA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI  (pp. 38-45)

Andreea IGNAT – coordonator, Melinda AMBRUS, Attila CSEGZI, Monica MĂRGINEAN, Ilona MAGOS, Dalma SZALMA

 NYC PUB & GRILL RESTAURANT ADVERTISING – CASE STUDY (pp. 46-49)

Anisoara POP – coordinator, Katalin LEPÁCSEK

 EVITAREA DUBLEI IMPUNERI ÎNTRE ROMÂNIA ŞI STATELE: UNGARIA ŞI BULGARIA (pp. 50-57)

Ioan RUS – coordonator, Eleonora – Laura AVRAM – coordonator, Paula Monica BOCICOR, Mirela Ruxandra MOLDOVAN

SECȚIUNEA PSIHOLOGIE

 

 STUDIU ASUPRA RELAŢIEI DINTRE ATENŢIE ŞI INTELIGENŢĂ COGNITIVĂ, CA PREDICTORI AI PERFORMANŢEI ŞCOLARE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE (pp. 59-64)

Varga Patricia VARGA, Valentina ZETEŞ, Andrei COTRUȘ

 APLICABILITATEA TESTULUI RORSCHACH ÎN PATOLOGIA PSIHOTICĂ (pp. 65-69)

Ágota SZILÁGYI, Speranța POPESCU

 RELAŢIA DINTRE NIVELUL STRESULUI ŞI REACŢIA DEPRESIVĂ (pp. 70-76)

Alina Rodica VĂIDEAN, Mihaela STOICA

 PREDICŢIA REUŞITEI ŞCOLARE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ÎNSUŞIREA SCRIS–CITITULUI LA PREŞCOLARII DIN GRUPA PREGĂTITOARE (pp. 77-80)

Valentina ZETEŞ, Cristina BRIHAN, Cristian PUŞCAŞ, Honorata MOLNAR, Andrei COTRUȘ, Manuela GYORGY

 PARTICULARITĂȚI ALE SCHIZOFRENIEI DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI CLINICE (pp. 81-89)

Răzvan CÂNDEA, Liliana CÂNDEA, Adela ȘERBSECȚIUNEA DREPT 

 

 DISCUȚII ÎN LEGATURĂ CU EFECTUL CONSTITUTIV SAU TRANSLATIV DE DREPTURI REALE IMOBILIARE AL ÎNSCRIERILOR ÎN CARTEA FUNCIARĂ  (pp. 91-96)

Teodor BODOAȘCĂ (coord.), Victor CERNEA

 UNELE CONSIDERENTE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ ŞI CAPACITATEA CIVILĂ DE EXERCIŢIU (pp. 97-103)

Nicoleta FĂRCAȘ (coord.), Sebastian CĂPUȘAN, Claudia POP

 PĂRȚILE ÎN CADRUL UNUI CONFLICT DE MUNCĂ (pp. 104-109)

Ribana MURAR (coord.), Oana GUGA (coord.), Alina Codrina CODREA