STUDIA – No. 1(6) March 2014
 /  Academica / Studia Series / STUDIA – No. 1(6) March 2014

STUDIA – No. 1(6) March 2014

CUPRINSUL

 

SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI

 

 ETNOGRAFIE SI FOLCLOR ÎN SATELE RÂPA DE JOS, IDICEL PăDURE, GURGHIU – STUDIU COMPARATIV

Calin Valentin FLOREA, Lucian MOLDOVAN – coordonatori, Ioana BLOJ, Ancuţa KEREKEŞ, Andreea CRĂCIUN

 

 POSIBILITĂŢI DE IMPLEMENTARE A DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ZONA TURISTICĂ HARGHITA BĂI

Maria OROIAN – coordonator, Andrea SOABOADI

 

SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE

 

 COMERŢUL ELECTRONIC VERSUS COMERŢUL TRADIŢIONAL

Susana IOSOF – coordonator, Ovidiu ŞIMON, Ferencz SZASZ

 CETĂŢI MEDIEVALE TRANSILVĂNENE: TG. MUREŞ VERSUS SIBIU. ABORDARE COMPARATIVĂ A INFRASTRUCTURII TURISTICE 

 Smaranda VANCEA – coordonator, Liviu DASCĂL, Lorand KALLAI

 

SECȚIUNEA PSIHOLOGIE

 

 ROLUL FACTORILOR PSIHOSOCIALI ŞI EDUCAŢIONALI ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII 

Elena-Adriana TOMULEŢIU – coordonator, Ioana Adriana FLOREA

 ROLUL PARTENERIATULUI DINTRE FAMILIE ŞI GRĂDINIŢĂ ÎN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI EDUCAŢIEI 

Elena-Adriana TOMULEŢIU – coordonator, Simona Mariana FĂRCAŞ

SECȚIUNEA DREPT 

 

 ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI FAȚĂ DE ȚARĂ ȘI FAȚĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ  

Nicoleta FĂRCAȘ (coord.), Iacov DAN

 THE TERM ON APLICATION OF DICIPLINARY PUNISHMENT  

Ribana MURAR (coord.), Ancuța (CIOCAN) TĂRCAN

 MEDIEREA ŞI AVANTAJELE ACESTEIA  

Brînduşa Camelia GOREA (coord.), Roxana-Sorina PLATON