De ce să alegi UDC?

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR”  DIN TÎRGU MUREȘ, TRANSILVANIA, ROMÂNIA – ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE

UDC.jpg
Universitatea „Dimitrie Cantemir”  clădirea principală

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș, prima universitate privată din Transilvania și cea de-a doua din România, a fost înființată în 1991 și funcționează ca o universitate privată acreditată prin Legea nr. 136/2005.

Universitatea „Dimitrie Cantemir” (UDC) este deja un furnizor de educație de calitate, care oferă cursuri universitare de licență pentru o comunitate largă de studenți, într-un mediu ce le oferă susținere și ocrotire. Scopul său este să devină mai bun, mai puternic și mai distins prin educația, cercetarea și valorile pe care le promovează.

murgu1 conf1
Președintele Consiliului Administrativ Conferința Internațională de Cercetare UDC

UDC le oferă studenților o bază materială de studiu la cele mai înalte standarde, facilitând un nivel optim de educație și instruire teoretică și practică, acestea din urmă fiind efectuate, pe bază de acord,  în instituții specializate.

BIBLIOTECĂ
Fiind printre puținele universități private din România cu campus propriu, UDC le oferă studenților o bibliotecă cu peste 34.000 de volume și o sală de lectură modernă. Toți elevii au acces la întreaga bază de date a universității.

PERSONALUL ACADEMIC
Peste 60 de cadre didactice cu normă întreagă (profesori universitari, profesori asociați, lectori și asistent profesori) au o înaltă calificare profesională și pedagogică și exploatează metode interactive, precum și noile tehnologii în activitatea lor.

Autori și coautori ai unui număr impresionant de cărți, manuale și articole de cercetare, cadrele didactice le furnizează studenților materialele de studiu necesare, care sunt publicate de Editura „Dimitrie Cantemir”.

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE LA UDC

UDC este dedicată îndeplinirii standardelor europene în domeniul educației. În acest sens, unul dintre obiectivele de bază ale UDC este de a-și internaționaliza activitatea academică prin facilitarea și extinderea cooperării transnaționale, în special cu instituțiile europene de învățământ superior, studenții și personalul acestora, pentru a dezvolta o “dimensiune europeană” prin activități Erasmus și alte acțiuni în contextul Programului de învățare pe tot parcursul vieții.

Cooperarea interuniversitară europeană, oferită de LLP și promovată de Comisia Europeană și, în principal, de programul Erasmus reprezintă o oportunitate excelentă pentru integrarea UDC în spațiul european al învățământului superior.

În acest sens, strategia generală și obiectivele universității noastre sunt:
– să continue să promoveze educația și formarea modernă, pe baza celor mai recente realizări științifice și tehnice, și să îmbunătățească în continuare asigurarea calității;
– promovarea și realizarea obiectivelor programului Erasmus și, de asemenea, îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții;
– consolidarea numărului de acorduri bilaterale deja existente între universitatea noastră și universitățile internaționale.

FACULTĂȚI ȘI PROGRAME DE STUDIU

FACULTATEA DE DREPT
Program de studiu: Drept
Master: Proceduri judiciare şi profesii liberale

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Programe de studiu: 
Finanţe şi bănci
Economia comerţului, turismului şi serviciilor  (program de studiu cu predare și în limba engleză)

Master: Bănci şi pieţe de capital în context European
Gestiunea financiară a afacerilor

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Program de studiu: Psihologie

Master :
Managementul resurselor umane
Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie
Asigurarea calităţii învăţământului

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Program de studiu: Geografia turismului

Master:
Resurse turistice şi protecţia mediului

10 motive să studiezi la  Universitatea „Dimitrie Cantemir” 

  1. Instructori competenți și personal de sprijin care nu dețin doar o calificare profesională relevantă, ci sunt și ei experimentați în industria țintă;
  2. Echipamente performante;
  3. Programe atractive care combină prelegeri tradiționale cu proiecte de colaborare și cooperare;
  4. Acces la biblioteca universitară, precum și cărți de curs și alte materiale de predare / învățare create de personalul didactic al universității;
  5. Proiecte interesante și aplicații pe teren în perioada de practică;
  6. Excelente oportunități de cercetare: rezultatele dvs. de cercetare pot fi comunicate la Sesiunea anuală de cercetări efectuate de studenți și publicate în Proceduri;
  7. Posibilitatea de a studia în străinătate pentru un semestru sau de a obține plasamente prin intermediul schimburilor Erasmus;
  8. Cazare într-un cămin studențesc modern; Prețuri accesibile pentru alimente și cazare;
  9. Competiții sportive și activități culturale și sociale extracurriculare organizate de universitate;
  10. Personal administrativ prietenos și amabil, dornic să vă ajute îndiferent de problemă.

 

udc graduates.jpg
Absolvenți UDC