Geografie

Disciplina Coduri Credite

Sem I                                        Sem II

Anul 1
Geografie generală 41GTGG 5
Hidrologie 42GTHI 5
Geografia turismului 41GTGT 6
Cartografie, topografie 42GTCT 5
Cultură și civilizație în spațiul românesc 41GTCC 5
Bazele limbii engleze pentru turism 41GTBL 4
Geografie economică mondială 42GTGE 5
Meteorologie și climatologie 41GTMC 5
Geomorfologie 42GTGM 5
Montanologie și turism montan 46GTMT 4
Economia și managementul turismului 42GTEM 5
Limba engleză-corespondență și promovare în turism 42GTLE 3
Aplicație de teren 42GTAT 3
Anul 2
Regionare și regiuni turistice 43GTRT 6
Geografia așezărilor 43GTGA 5
Ecoturism 43GTEC 5
Limba engleză I 43GTLE 4
Marketing turistic 43GTMT 5
Toponimie geografică și etnografie 43GTTE 5
Politici in turism și dezvoltare durabilă 44GTPT 4
Geografie politică și istorică 44GTGP 4
Geografia regională a României 44GTGR 4
Limba engleză II 44GTLE 4
Aplicație de teren 44GTAT 2
Practica de specialitate 44GTPS 3
Geografia hazardelor și a riscurilor naturale 44GTGH 4
Turism rural 44GTTR 5
Anul 3
Geografia mediului 45GTGM 5
Istoria artei și a religiilor 45GTIA 5
Turismul în Uniunea Europeană 45GTTU 5
Limba străină 2-II 45GTLE 5
Legislație în turism 45GTLT 5
Metode și tehnici de analiză în turism 45GTMT 5
Prospectare turistica 46GTPT 4
Geografia turismului în România 46GTGT 5
Sisteme informationale geografice 46GTSI 5
Practica de cercetare 46GTPC 2
Organizarea spațiului geografic 46GTOS 5
Limba străină 2-II 46GTLF 4
Comunicare și imagine în turism 46GTCI 5